Projektin esittely

Nopea ja käyttäjäystävällinen testi sepsisdiagnostiikkaan (ACUSEP)

Bakteeri-infektiot ovat melko yleisiä mutta eivät yleensä hengenvaarallisia. Jos vaarallinen bakteeri pääsee verenkiertoon (nk. bakteremia), voi potilas sairastua sepsikseen. Sepsis on vakava sairaus, johon Euroopassa kuolee vuosittain jopa 135 000 ihmistä. Sepsispotilasta pitää hoitaa mahdollisimman nopeasti laajakirjoisilla antibiooteilla sillä viivästys hoidossa voi uhata potilaan henkeä. Tärkeintä hoidossa on sepsiksen aiheuttaneen bakteerin tunnistaminen ja oikean antibiootin valinta. Nykyisin bakteeri tunnistetaan veriviljelyllä. Veriviljely on kuitenkin hidasta ja voi pahimmillaan kestää useita päiviä. Mitä nopeammin bakteeri tunnistetaan ja potilaan hoito oikealla antibiootilla aloitetaan, sitä paremmat ovat toipumismahdollisuudetkin. Nopeita ja luotettavia bakteerintunnistustestejä tarvitaan sepsisdiagnostiiikan ja -hoidon parantamiseksi. ACUSEP-projektin tavoitteena on kehittää tällainen uusi pikatesti sepsikselle. Projektissa käytetään ultraääntä bakteerien keräämiseen verinäytteestä ja keräyksen jälkeen bakteerit tunnistetaan niiden geneettisen sormenjäljen perusteella. Tavoitteenamme on tunnistaa sepsiksen aiheuttanut bakteeri tunnissa, mikä nopeuttaisi oikean antibioottihoidon aloitusta huomattavasti verrattuna veriviljelyyn.


ACUSEP oli kolme- ja puolivuotinen tutkimusprojekti (joulukuu 2010 – toukokuu 2014), jota rahoitti EU:n Seitsemäs Puiteohjelma. Projekti päättyi 31. toukokuuta 2014.