Projektintroduktion

Integrerad kassett med helblodsakustofores och homogen nukleinsyredetektion för snabb sepsisdiagnos (ACUSEP)


Bakterieinfektioner är ganska vanliga och normalt inte livshotande. Dock, när farliga bakterier överlever i blod för länge kan det leda till blodförgiftning, eller sepsis. Det är en allvarlig sjukdom som orsakar upp till 135 000 dödsfall per år i Europa.

En patient med sepsis måste behandlas omedelbart med bredspektrumsantibiotika eftersom varje fördröjning i behandlingen kan riskera patientens liv. Det skulle så klart underlätta om man snabbt kunde ta reda på vilken bakterieart som orsakar sjukdomsförloppet, så att man kunde välja rätt sort och rätt dos antibiotika. Dock tar standardmetoden för detta, blododling, flera dagar. Ju snabbare vi kan identifiera den sjukdomsalstrande bakteriearten och behandla patienten rätt, desto större chans har patienten att överleva och återhämta sig. Därför behöver vi ett snabbt och pålitligt test av bakterier i blod. Syftet med ACUSEP är att utveckla ett nytt test för sepsis. Vi kommer att använda ultraljud för att direkt från patientens blod anrika bakterier, och sedan identifiera bakterieart med hjälp av deras unika genetiska fingeravtryck. Vårt mål är att kunna identifiera bakteriearten inom en timme.


ACUSEP var ett 3.5-årigt forskningsprojekt (December 2010 – Maj 2014) finansierat av EUs Sjunde Ramverksprogram. Deltagande parter kom både från universitet och företag i tre EU-länder (Finland, Spanien och Sverige). Projekten slutade 31 Maj 2014.